Genre

Genre

Aarhus Universitetsforlag

  • 120 kr

Kun 1 igjen

Genre. Genre skitserer genreteoriens historie og presenterer den moderne genreteoris vesentligste tekster. Moderne genreteori beskriver genrer som faste, historiske konventioner, men ogsa som dynamiske elementer, der er afgorende for litteraturens nyskabende karakter.Selv om storsteparten af moderne genreteori finder det bade praktisk og teoretisk umuligt at klassificere litterære genrer i forskellige skarpt afgrAensede kategorier, anses genrer fortsat som uomgAengelige. Genren er pa en gang tekstens grAense og dens abning mod andre tekster. Genrer opstar i et spil med lAeserens genrehorisont og som transformationer af vores hverdagssprog.Denne antologi rummer savel klassiske som nyere tekster inden for moderne genreteori og bringer oversAettelser af Alastair Fowler, Tzvetan Todorov, Gerard Genette, Jean-Marie Schaeffer, Joseph Farrell, Michail M. Bachtin, Jacques Derrida og Peter Hitchkock. Bogen er 6. bind i serien Moderne litteraturteori (red. Henrik Skov Nielsen og Stefan Iversen), hvor eksperter noje udvAelger de vigtigste tekster inden for bestemte omrader af litteraturvidenskaben. Bidragyderne er internationale kapaciteter, og alle tekster er omhyggeligt oversat til dansk.

Forfattere: Marie Lund Klujeff, Jorgen Dines Johansen Utgave: ukjent
Språk: Sidetall: 278
ISBN: 9788779341210 Vekt: 437 g
Forlag: Aarhus Universitetsforlag Innbinding:
Utgitt: 2009 Veil. pris: 0 kr
[code] [/code]
Salg

Unavailable

Sold Out