Frivillig innsats: sosial integrasjon, demokrati og økonomi

Frivillig innsats

Fagbokforlaget

  • 170 kr

Kommer på lager etter

Frivillig innsats: sosial integrasjon, demokrati og økonomi. Hva får folk til å engasjere seg i frivillig arbeid? Hvilken rolle spiller frivillige organisasjoner i det norske samfunnet? Hvordan påvirkes organisasjonene av de allmenne moderniseringsprosessene rundt oss? Denne boken søker svar på disse spørsmålene. De frivillige organisasjonene kan formidle tre typer bidrag. For det første sosial tilhørighet, mening og fellesskapsfølelse. For det andre er de viktige bidragsytere i den demokratiske meningsdanningen. For det tredje yter de viktige økonomiske bidrag, ikke minst gjennom omfattende ulønnet arbeidsinnsats. Boken inneholder en omfattende analyse av de frivillige organisasjonenes rolle langs disse tre dimensjonene. Den viser at omfanget av frivillig innsats fortsatt er blant de største i Europa. Den frivillige arbeidsinnsatsen utgjør ca. 114 000 årsverk. Men organisasjonslandskapet har forandret seg kraftig gjennom de siste femti årene. De kollektive verdiene som frivillig engasjement er tuftet på, synes å være i langsom oppløsning. Er det tradisjonelle fundamentet for frivillig deltakelse truet? Dag Wollebæk er cand.polit. fra Universitetet i Bergen. Han er for tiden forskningsassistent ved Norsk senter for forskning i ledelse, organisasjon og styring (LOS-senteret) i Bergen og har arbeidet for The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project siden 1997. Han har tidligere publisert artikler om miljøideologi og atferd. Per Selle er professor i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen og forskningsleder ved LOS-senteret. Han er i dag med i Makt- og demokratiutredningen. Per Selle har i mange år forsket på frivillige organisasjoner og har tidligere bl.a. utgitt boken Frivillig organisering og demokrati (1995). Håkon Lorentzen er dr.philos. fra Universitetet i Oslo. Han er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo. Lorentzen har arbeidet med spørsmål knyttet til frivillige organisasjoner siden 1985, og har blant annet utgitt boken Frivillighetens integrasjon (1995).

Forfattere: Håkon W. Lorentzen, Per Selle, Dag Wollebæk Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 272
ISBN: 9788276746532 Vekt: 590 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2000 Veil. pris: 399 kr
[code] [/code]
Salg

Unavailable

Sold Out