Fremtidens Helse-Norge

Fremtidens Helse-Norge

Fagbokforlaget

  • 260 kr

Kun 2 igjen

Fremtidens Helse-Norge. Norge bruker i dag omkring femti tusen kroner i helsetjenester per innbygger. Dette tallet er mer enn tre ganger så høyt som for tjue år siden. Det er knyttet store økonomiske utfordringer til fremtidens helsevesen, men andre problemstillinger vil også stå sentralt i tiden som kommer: demografiske og epidemiologiske endringer, teknologiske nyvinninger og organisatoriske forandringer. I tillegg vil vi bli utfordret i forhold til rolleforståelse og kulturelle endringer. Boken Fremtidens Helse-Norge understreker bredden i fremtidige utfordringer ved å gi plass til mange ulike faglige perspektiver og tilnærminger. Forfatterne har invitert med fagpersoner som alle er spesialister på sitt felt. Målet har vært å få frem morgendagens helseutfordringer - både på system- og individnivå. Bidragsyterne presenterer problemstillinger og skisserer forslag til mulige løsninger fra sitt eget ståsted. Den faglige spennvidden er stor. Boken er derfor et ypperlig utgangspunkt for videre debatt om tema som dreier seg om fremtidens helse. Fremtidens Helse-Norge er tilpasset studenter på bachelor- og masternivå, men er også aktuell for alle som er opptatt av temaet. Hans Olav Melberg er førsteamanuensis i helseøkonomi ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo og har en 20 prosent stilling ved SIRUS. Lars Erik Kjekshus er forskningsleder og førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo.

Forfattere: Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 292
ISBN: 9788245012088 Vekt: 546 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2012 Veil. pris: 399 kr
[code] [/code]
Salg

Unavailable

Sold Out