Fra Fadervår til Facebook: skolens lese- og skriveopplæring i et historisk perspektiv

Fra Fadervår til Facebook

Fagbokforlaget

  • 199 kr

Kun 1 igjen

Fra Fadervår til Facebook: skolens lese- og skriveopplæring i et historisk perspektiv. Å oppdra nye generasjoner til å bli lese- og skrivekyndige har vært skolens sentrale oppgave fra allmueskolen ble innført i 1739. Fram til 1889 var lesing og skriving egne fag i skolen, gradvis har denne opplæringen blitt et norskfaglig ansvar. Med Kunnskapsløftet (LK06) er igjen lesing og skriving innført som grunnleggende ferdigheter som det skal arbeides med i alle fag. Denne boka gir en historisk gjennomgang av den plassen lesing og skriving har hatt i grunnskolen fram til i dag. Med utgangspunkt i lover og læreplaner, veiledende tekster og lærebøker tegnes et bilde av tidligere tiders lese- og skriveopplæring som også er gjenkjennelig fra dagens skole. Det «nye» er kanskje ikke så nytt, det er mye å lære av å studere den tradisjonen som dagens didaktiske og metodiske tenkning om lese- og skriveopplæring springer ut av. Samtidig synliggjør tittelen Fra Fadervår til Facebook den endringen som skriftkyndighetsopplæringen har gjennomgått, og ikke minst at den funksjonen som lesing og skriving har i samfunnet, er endret. Boka er skrevet for lærere som arbeider med lesing og skriving i alle fag, for studenter, forskere og lærerutdannere. Dagrun Skjelbred er professor i tekstvitenskap ved Høgskolen i Vestfold og har lang erfaring som lærer, lærerutdanner og forfatter av fagbøker før høyere utdanning.

Forfattere: Dagrun Skjelbred Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 176
ISBN: 9788245009606 Vekt: 360 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2010 Veil. pris: 349 kr
Salg

Unavailable

Sold Out