Forvaltningsrett

Forvaltningsrett

Universitetsforlaget

  • 199 kr

Kun 1 igjen

Forvaltningsrett. Boken inneholder oversikt over forvaltningsorganene og deres gjøremål. Den behandler kompetansespørsmålene, blant annet legalitetsprinsippet, bevilgningsmyndighet og delegasjon av myndighet. Forfatterne tar opp spørsmål som angår saksbehandlingen og overprøving av forvaltningsavgjørelser, menneskerettigheter, EØS-rett og kommunalrett av betydning for den alminnelige forvaltningsrett. Boken er ajourført i forhold til utviklingen som har skjedd i lovgivning og rettspraksis i perioden 1997-2003. Ved siden av å tjene som lærebok vil Forvaltningsrett være sentral i forvaltningen og for advokater og dommere, politikere, samfunnsvitere og andre som trenger innsikt i de juridiske sider av virksomheten i stat og kommuner. Har lov- og domsregister, liste over traktater og ombudsmannens meldinger, samt stikkordregister.

Forfattere: Thorstein Eckhoff, Eivind Smith Utgave: ukjent
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 0
ISBN: 9788215003979 Vekt: 970 g
Forlag: Universitetsforlaget Innbinding: Innbundet
Utgitt: 2003 Veil. pris: 0 kr
[code] [/code]
Salg

Unavailable

Sold Out