Forskingsmetode og statistikk

Samlaget

  • 160 kr

Kun 2 igjen

Forskingsmetode og statistikk. Dette er ei lærebok i vitskapeleg tenkemåte og metode som klargjer tilhøvet mellom forsking og utviklingsarbeid. Hovudvekta er lagd på empirisk metode, ut frå fleirmetodisk grunntanke. Ho inneheld tre store kapittel om statistikk og metodelære med vekt på prinsipp og teknikkar, utan matematiske detaljar. Boka kan nyttast som innføringsbok for studentar innan utdannningsvitskapelege fagområde som lærarutdanning, pedagogikk, sosialpedagogikk og spesialpedagogikk, og innan samfunnsvitskapane, helse- og sosialvitskap og medisin. Har litteraturliste og person- og stikkordregister.

Forfattere: Edvard Befring Utgave: ukjent
Språk: Norsk (Nynorsk) Sidetall: 263
ISBN: 9788252143652 Vekt: 970 g
Forlag: Samlaget Innbinding:
Utgitt: 1994 Veil. pris: 0 kr
[code] [/code]
Salg

Unavailable

Sold Out