Foreldresamarbeid i barnehagen: muligheter og begrensninger - idealer og real…

Foreldresamarbeid i barnehagen: muligheter og begrensninger - idealer og

Høyskoleforlaget

  • 199 kr

Kommer på lager etter

Foreldresamarbeid i barnehagen: muligheter og begrensninger - idealer og real…. Å få til et godt foreldresamarbeid er en av de store utfordringene et barnehagepersonale til stadighet stilles overfor. Det er da også først i samarbeid med foreldrene at barnehagen kan virkeliggjøre de oppgaver den er satt til å løse. Forfatterne har som utgangspunkt at det i den enkelte barnehage, med sitt ståsted, sitt personale og sine foreldre, er mulig å finne lokale løsninger på hva et godt foreldresamarbeid er. Men selv om foreldresamarbeidet dermed blir forskjellig fra barnehage til barnehage, må alle forholde seg til de samme rammer og retningslinjer. I boka presenteres en helhetlig modell som vil være til hjelp for barnehagepersonale og foreldre i dette krevende arbeidet, og boka viser hvordan modellen kan anvendes i barnehagen. Margit, Kalpana, Petter og Hanne i «Byggeklossen» barnehage arbeider her sammen med foreldrene for å få til et godt samarbeid ut fra lokale forhold og i tråd med lov og rammeplan for barnehagen. Boka gir faglig kunnskap, grunnlag for å anvende kunnskapene i egen barnehage, og rikelig mulighet til å reflektere over både teori og praksis. Foreldresamarbeid i barnehagen kan leses av så vel barnehageansatte som foreldre, men er først og fremst tenkt som en grunnbok for førskolelærerstudenter i emnet «foreldresamarbeid i barnehagen».

Forfattere: Jorunn H. Midtsundstad, Jon Grythe Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 205
ISBN: 9788276344110 Vekt: 406 g
Forlag: Høyskoleforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2002 Veil. pris: 429 kr
[code] [/code]
Salg

Unavailable

Sold Out