Fagenes begrunnelser: skolens fag og arbeidsmåter i danningsperspektiv

Fagenes begrunnelser

Fagbokforlaget

  • 190 kr

Kommer på lager etter

Fagenes begrunnelser: skolens fag og arbeidsmåter i danningsperspektiv. Skolefagene har ulike funksjoner både i samfunnet og i skolen. De endrer seg over tid og blir begrunnet på ulike måter. Begrunnelsene er i stor grad knyttet til spenningen mellom nytte og danning. I denne boka er det særlig danningsperspektivet som løftes fram og drøftes. Fagenes begrunnelser viser hvordan møtet mellom fagene og den enkelte elevs læring og utvikling er avgjørende for danningen. Skolens bidrag til danning finnes ikke utenfor fagene, men er noe som skjer nettopp gjennom fagene. I møtet mellom fag og elev er det ikke likegyldig hva innholdet er, eller hvordan møtet skjer. Danningsambisjonen får konsekvenser for både innhold og arbeidsmåter. Boka innledes med et oversiktskapittel om danning. Deretter blir de ulike fags begrunnelser drøftet i danningsperspektiv. I den siste delen drøftes danningstenkningen i yrkesfagene og i forhold til prosjektarbeid og elevmedvirkning. Fagenes begrunnelser gir ingen endelige svar på hva fagenes grunngivelser skal være. Den åpner et viktig problemfelt, drøfter spenninger og inviterer til videre refleksjon. Redaktørene Kjetil Børhaug er fagdidaktiker i samfunnskunnskap ved Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Bergen. Anne-Brit Fenner er fagdidaktiker i engelsk ved Engelsk institutt, Universitetet i Bergen. Laila Aase er fagdidaktiker i norsk ved Nordisk institutt, Universitetet i Bergen.

Forfattere: Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 255
ISBN: 9788245003390 Vekt: 497 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2005 Veil. pris: 429 kr
[code] [/code]
Salg

Unavailable

Sold Out