Fagdebatikk: fagdidaktisk innføring i sentrale skolefag

Fagdebatikk: fagdidaktisk innføring i sentrale skolefag

Gyldendal

  • 200 kr

Kun 2 igjen

Fagdebatikk: fagdidaktisk innføring i sentrale skolefag. Denne boka gir en innføring i fagdidaktikk i sentrale fag i norsk skole og lærerutdanning: norsk, matematikk, KRL, engelsk, NSM, samfunnsfag og naturfag. Fagdidaktikk reiser viktige spørsmål om skolens faglige innhold. Det dreier seg blant annet om fagenes egenart og deres begrunnelse i skolen, om prinsipper for valg av lærestoff og om hvordan man kan arbeide med faget. Framstillingen gjør det mulig å se likheter og ulikheter mellom de ulike fagene og hvordan de på ulike måter kan bidra til å fremme skolens mål. Slik sett håper forfatterne at boka kan fremme respekten for ulike former for kunnskap, og at den kan åpne for muligheten til tverrfaglige tilnærminger. Boka søker å bidra til at framtidige lærere kan utvikle selvstendige og kritiske perspektiv på skolens innhold og undervisning, slik at de blir bedre i stand til å treffe selvstendige og begrunnede valg. Den er skrevet for lærerstudenter, i første rekke i allmennlærerutdanning. Svein Sjøberg er professor i naturfagenes didaktikk ved Universitetet i Oslo. De øvrige forfatterne arbeider alle med fagdidaktikk i sentrale fag i lærerutdanningen.

Forfattere: Utgave: ukjent
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 338
ISBN: 9788241711640 Vekt: 610 g
Forlag: Gyldendal Innbinding: Heftet
Utgitt: 2001 Veil. pris: 0 kr
Kategori: Pedagogikk
[code] [/code]
Salg

Unavailable

Sold Out