Fag og danning: mellom individ og fellesskap

Fag og danning: mellom individ og fellesskap

Fagbokforlaget

  • 260 kr

Kun 1 igjen

Fag og danning: mellom individ og fellesskap. Hvilken betydning har fagene i skolens danningsarbeid? Lærere skal ta i betraktning at det er barn og unge de har med å gjøre i sin yrkesutøvelse - mennesker i vekst. Det innebærer en lærerrolle som åpner for at behov, interesser og potensial hos den enkelte får utfoldelsesmuligheter,. Barnet må også få faglige og kulturelle impulser som gir retning til utfoldelsen. Det stiller store krav til lærerens faglige dyktighet og evne til å knytte undervisningen i de enkelte fag til det som er skolens formål. Som del av det å vokse og utvikle seg som menneske er det også nødvendig å tilegne seg ferdigheter i bruk av arbeidsredskaper og metoder for å få kunnskap og finne svar på spørsmål som stilles. Dannelsesperspektivet innebærer å få det enkelte individ til å se seg selv som del av en større enhet. Per Arneberg er seniorkonsulent i Utdanningsforbundets etter- og videreutdanningsavdeling, Utdanningsakademiet. Lars Gunnar Briseid er førstelektor i pedagogikk ved Universitetet i Agder.

Forfattere: Utgave: ukjent
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 249
ISBN: 9788245007404 Vekt: 449 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2008 Veil. pris: 0 kr
Kategori: Pedagogikk
[code] [/code]
Salg

Unavailable

Sold Out