Etikk og informasjonsteknologi

Etikk og informasjonsteknologi

Fagbokforlaget

  • 199 kr

Kun 1 igjen

Etikk og informasjonsteknologi. I mai 2000 ble verden rammet av et tilsynelatende uskyldig virusprogram med det tillitsskapende og nysgjerrighetsfremmende navnet "ILOVEYOU". Virusprogrammet, som ifølge media var konstruert av en datastudent på Filippinene, påførte verdenssamfunnet utgifter på vel 80 milliarder kroner. For en datakyndig person er det ikke spesielt vanskelig å skrive slike virusprogrammer. Spørsmålet er heller hvorfor noen konstruerer slike destruktive programmer, og videre hvorfor man distribuerer et slikt destruktivt virusprogram. Hva er galt med en kultur som til stadighet skaper slike medieoppslag? Dette er noen av de tingene denne boken handler om. Boken er myntet på studenter og andre som anvender datamaskiner - spesielt datamaskiner som flere har adgang til, og/eller som er tilkoblet et datanett. Motivasjonen med boken er å bidra til en moralsk bevisstgjøring av brukere av datamaskiner. Boken starter med å redegjøre for teknologiske premisser. Deretter gis en introduksjon til moralfilosofi, som så knyttes opp mot informasjonsteknologi gjennom flere større eksempler. Gunnar Hartvigsen, dr.scient., har siden 1994 vært ansatt som professor i informatikk ved Universitetet i Tromsø. Hartvigsen er også tilknyttet Nasjonalt senter for telemedisin og Siviløkonomutdanningen i Bodø. I perioden 1994-95 var han gjesteforsker ved University of Twente i Nederland. Hans forskningsinteresser inkluderer ulike aspekter av distribuerte systemer, spesielt distribuerte applikasjoner, mobile systemer og mobile agenter. Dag Johansen, dr.scient., er professor på Institutt for informatikk ved Universitetet i Tromsø og chief scientist (system architectures) i FAST Search & Transfer. Hans forskningsinteresser er knyttet til distribuert databehandling, hvor han for tiden fokuserer på mobile programvarearkitekturer og implementasjoner i TACOMA-prosjektet. Johansen var gjesteprofessor ved Cornell University, USA i 1993-94 og i 1998-99. Atle Måseide, mag.art., er førsteamanuensis i filosofi ved Univers...

Forfattere: Dag Johansen, Gunnar Hartvigsen, Atle Måseide Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 222
ISBN: 9788276746105 Vekt: 549 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Innbundet
Utgitt: 2000 Veil. pris: 365 kr
Salg

Unavailable

Sold Out