Enhet og mangfold: samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode

Enhet og mangfold: samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode

Fagbokforlaget

  • 199 kr

Kun 1 igjen

Enhet og mangfold: samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode. Enhet og mangfold er en innføring i samfunnsvitenskapelig metode med vekt på kvantitative tilnærminger som tar for seg hele forskningsprosessen. Bokas målgruppe er studenter i sosiologi, statsvitenskap og andre samfunnsfag, samt pedagogikk, psykologi og helsefag. Boka innleder med kapitler om vitenskapsteori, litteratursøking og måling. Et oversiktskapittel over forskningsstrategier, designer og datainnsamling følges av kapitler som utdyper de mest sentrale designene og datainnsamlingsteknikkene. Analysekapitlene er konsentrert om talldata med egne kapitler om beskrivende statistikk og korrelasjon, krysstabellanalyse, analyser av gjennomsnitt med enveis variansanalyse, regresjonsanalyse og logistisk regresjon. Boka avsluttes med et kapittel om forskningsetikk og et kapittel om vitenskapelig forfatterskap. I denne tredje utgaven er kapittelet om krysstabellanalyse nyskrevet, alle kapitlene er faglig oppdaterte, deler er skrevet om, og nye eksempler er kommet til. Vi har ønsket å gjøre boka lettere å lese og mer tilgjengelig: Språket har fått en grundig gjennomgang, og boka er i ny design med fargetrykk. Kristen Ringdal er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU og har lang erfaring som foreleser i samfunnsvitenskapelig metode. Han har tidligere publisert bøkene Folkemeininga og den tredje verda (1981) og Kausalanalyse i samfunnsvitenskap (1987), samt artikler i internasjonale fagtidsskrifter i sosiologi, statsvitenskap og organisasjonsfag. Han har vært medredaktør av Nordic Social Attitudes in a European Perspective (2008), The Future of the Welfare State (2012) og The Aftermath of War: Experiences and Social Attitudes in the Western Balkans (2012).

Forfattere: Kristen Ringdal Utgave: 3 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 531
ISBN: 9788245013283 Vekt: 1215 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Innbundet
Utgitt: 2012 Veil. pris: 589 kr
[code] [/code]
Salg

Unavailable

Sold Out