En bok om oppvekst: samfunnsfag for førskolelærere

En bok om oppvekst

Fagbokforlaget

  • 240 kr

Kun 1 igjen

En bok om oppvekst: samfunnsfag for førskolelærere. Denne boka tar for seg sentrale temaer innenfor samfunnsfag i førskolelærerutdanningen, og hovedfokus er barns oppvekst. Endringer i barns oppvekstkår og samfunnet generelt stiller både barn, foreldre og førskolelærere overfor nye problemstillinger og utfordringer. Tredje utgave av boka er revidert på bakgrunn av nyere forskning og statistikk. Forfatterne viser hvordan barns sosiale bakgrunn, kjønn og etnisitet kan skape store ulikheter i barns oppvekstkår, og at ulikheter ofte blir reprodusert. Andre viktige temaer er barn og medier, hvordan familien som institusjon har endret karakter, og barnehagens plass i velferdsstaten. Et eget lovkapittel ser nærmere på utviklingen med hensyn til barns rettigheter og viser til utfordringer førskolelærere står overfor. Barnehager endrer seg i takt med samfunnet omkring. Slik vil organisasjonen ta nye former, og på sikt vil også barnehagens kultur kunne endres. Det belyses nærmere ved et eget kapittel om barnehagen som organisasjon. En organisasjon må ledes, noen skal ha ansvar for at den oppfyller sitt formål. Et eget ledelseskapittel ser nærmere på hvilke arbeidsoppgaver en leder av barnehagen kan ha, hvordan nye lederstillinger har kommet til, og hvordan organisasjon og ledelse henger sammen. Nye krav til barnehagens ledelse vil ha innvirkning på førskolelærerprofesjonens utvikling. Bokas siste kapittel ser nærmere på førskolelærerprofesjonen i samfunnet. Ann Kristin Larsen er studieleder ved førskolelærerutdanningen, og Mette Vaagan Slåtten arbeider som høgskolelektor i samfunnsfag ved førskolelærerutdanningen. Begge er ansatt på Høgskolen i Oslo.

Forfattere: Mette Vaagan Slåtten, Ann Kristin Larsen Utgave: ukjent
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 349
ISBN: 9788245010428 Vekt: 630 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2010 Veil. pris: 0 kr
[code] [/code]
Salg

Unavailable

Sold Out