EMK og mellomprivate konflikter: Statsansvar for mellomprivate konflikter etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon

EMK og mellomprivate konflikter

Cappelen

  • 110 kr

Kun 3 igjen

EMK og mellomprivate konflikter: Statsansvar for mellomprivate konflikter etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Boken omhandler statens positive forpliktelser eller aktivitetsplikter etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Problemstillingen i boken er begrenset til det som her betegnes som mellomprivate konflikter. Med dette siktes det til interessekonflikter mellom private aktører i et samfunn, i motsetning til konflikter mellom private aktører og offentlige myndigheter. Boken har to hovedformål. For det første å undersøke karakteren av ansvarsgrunnlaget i EMK som et uttrykk for folkerettslig ansvar. For det andre å identifisere de "tester" eller rettslige vurderingsmomenter som Den europeiske menneskerettighetsdomstol legger til grunn når den tar stilling til om statsansvar skal ilegges for konflikter som i utgangspunktet har vært private mellomværender. Dette er et tema som i begrenset grad har vært behandlet i EMK-rettslig teori, både internasjonalt og i norsk rett. Boken egner seg for studenter i faget internasjonale menneskerettigheter, og praktiserende jurister og andre med interesse for temaet.

Forfattere: Amir Mirmotahari Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 131
ISBN: 9788202265298 Vekt: 236 g
Forlag: Cappelen Innbinding: Heftet
Utgitt: 2007 Veil. pris: 0 kr
[code] [/code]
Salg

Unavailable

Sold Out