Elevens verden

Elevens verden

Universitetsforlaget

  • 340 kr

Kun 1 igjen

Elevens verden. Elevens verden gir lærerstudenter og andre som skal arbeide med barn og unge en grundig og oversiktlig innføring i emnene læring, motivasjon og sosialisering. Boka dekker viktige deler av læringsmålene for det første og andre året i grunnskolelærerutdanningen, og er tilpasset både 1. - 7. trinn og 5. -10. trinn. Elevens verden og Lærerens verden. Innføring i generell didaktikk (5. rev. utg. kommer august 2015) dekker de viktigste målområdene i faget pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen. Bøkene er kjent for faglig systematikk, oversikt og en grundig innføring i sentrale temaer, kombinert med leservennlighet og kritiske spørsmål. Den nye utgaven av Elevens verden har en profesjonsorientert vinkling, dvs. at lærerstudentene skal vite hva som er skolens overordnete mål og bli i stand til å ta valg som bygger på vitenskapelige, forskningsbaserte og erfaringsmessige prinsipper for god yrkesutøvelse. Idealet er den myndige læreren, som kan fatte selvstendige valg i samarbeid med kolleger. Bøkene gir grunnlag for en slitesterk lærerkompetanse. Derfor er også de kritiske perspektivene viktige. Læreren skal bli en kreativ skaper av undervisning i takt med samfunnets behov. Det er verdier bak alle teorier, og teorier i all praksis derfor bør alle lærere kjenne teoriene. Leseren vil kjenne seg i igjen i den nye utgaven. Den gir en innføring i de mest grunnleggende teoriene og perspektivene om læring og motivasjon, språklæring og tilpasset opplæring, og også en innføring i sosialisering av barn og unge i dagens samfunn.

Forfattere: Utgave: ukjent
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 528
ISBN: 9788215023830 Vekt: 970 g
Forlag: Universitetsforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2014 Veil. pris: 0 kr
Kategori: Bøker
Salg

Unavailable

Sold Out