Dyreetikk

Dyreetikk

Fagbokforlaget

  • 230 kr

Kommer på lager etter

Dyreetikk. FORFATTERENS OMTALE:"Boken Dyreetikk inneholder beskrivelser av en rekke konkrete aktuelleproblemstillinger, norsk rett, og filosofiske bidrag om dyrevelferd. Den erdermed nyttig for de som er interessert i dyreetikk i sin alminnelighet,for studenter ved høyskoler og universiteter - og fornæringsmiddelindustriene som får kritikk for uetisk oppdrett og slakt.Påstander om misbruk av dyr har ført til aksjoner, politiske protester, ogkrav om lovendringer. Pelsdyroppdrett, eggproduksjon, sportsfiske oggenteknologi i avl setter søkelys på normer, verdier og fakta som erviktige i vår behandling av dyr. Et sentralt tema i flere av bidragene erhvordan fisk bør behandles, siden fiskeoppdrett er en relativt ny og viktignæring i Norge. Bokens første del ser på hvorfor vi må reflektere systematisk overdyreetikk, både ut fra våre moraloppfatninger og ut fra lovverket. Andre del av boken presenterer forskjellige synspunkter på hvordan dyr børbehandles. Tredje del av boken drøfter flere sider ved dyrevelferd, både teoretisk og praktisk. Bidragsyterne er Arne Næss, Bergljot Børresen, Arne Frøslie, AndreasFøllesdal, Svein Åge Christoffersen, Kjell Madsen, Jens Saugstad, PerAriansen, Cecilie M. Mejdell, Peter Sandøe, Pernille Fraas Johnsen, StineB. Christiansen, Olav Gjelsvik og Bjørn Ramberg. Boken er resultat av et samarbeid mellom Filosofisk institutt vedUniversitetet i Oslo, Rådet for dyreetikk, og Norges forskningsråd.Redaktør for boken er Professor Andreas Føllesdal, ved Filosofisk institutt Universitetet i Oslo, og ved ARENA/Norges forskningsråd. Han forsker og er rådgiver blant annet om etikk i offentlig og privat sektor,velferdsstatens verdigrunnlag, og om europeiseringen av nasjonalstaten.Rådet for dyreetikk er et uavhengig organ oppnevnt avLandbruksdepartementet for å vurdere og gi råd om prinsipielle etiske siderved dyrehold og husdyrproduksjon. "- Andreas Follesdal

Forfattere: Utgave: ukjent
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 287
ISBN: 9788276746976 Vekt: 518 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2000 Veil. pris: 0 kr
Salg

Unavailable

Sold Out