Driftsregnskap og budsjettering: økonomi- og virksomhetsstyring

Driftsregnskap og budsjettering

Fagbokforlaget

  • 240 kr

Kun 3 igjen

Driftsregnskap og budsjettering: økonomi- og virksomhetsstyring. Denne utgaven av boken er organisert i forhold til en todeling av økonomistyringsfaget: En del omhandler utarbeidelse av beslutningsinformasjon samt vurdering av tilgjengelige metoder og modeller. Den andre ser på mekanismer for styring av atferd gjennom tilbakemeldinger. Kapitlet om ABC er utvidet i forhold til forrige utgave, og det er med stoff om prosessorientert kostnadsstyring som en forlengelse av ABC-en, samt et kapittel der andre modeller og metoder for kostnadsstyring er samlet. I fagstoffet om budsjett omhandles også virksomhetens planlagte aktiviteter vurdert i lys av knappe ressurser. Prestasjonsmåling med finansielle måltall har med et kapittel der totalrentabilitet og residualresultat relateres til styring av kompetansebaserte ressurser. Til slutt i boken er det med et kapittel om fremveksten av alternative styringssyn og -konsepter. Boken dekker Driftsregnskap og budsjettering på bachelorstudiet, men har supplerende stoff som gjør den egnet for videregående økonomistyringskurs. Aage Sending har praksis fra ledende stillinger innenfor økonomifunksjonen i Norge og utlandet, og har gjennom mange år hatt kursansvar for grunnleggende økonomistyringsfag ved Handelshøyskolen BI. Tor Tangenes er førstelektor i strategisk økonomistyring ved Handelshøyskolen BI. Han har bred erfaring fra næringslivet og offentlig sektor, og lang undervisningserfaring. Svein H. Gjønnes er partner i BDO Noraudit, der han leder selskapets konsulentavdeling. Han har vært partner i Ernst & Young og ansatt ved Handelshøyskolen BI.

Forfattere: Tor Tangenes, Aage Sending Utgave: 2 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 589
ISBN: 9788245005233 Vekt: 1100 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2007 Veil. pris: 559 kr
[code] [/code]
Salg

Unavailable

Sold Out