Dialogiske perspektiver: når vi er forskjellige

Dialogiske perspektiver

Universitetsforlaget

  • 149 kr

Kun 1 igjen

Dialogiske perspektiver: når vi er forskjellige. Forfatterne beveger seg fra den filosofiske forståelsen av dialog og forskjellighet til konkrete møter mellom funksjonshemmede og tilretteleggere. Her er bidrag både fra Norge, Frankrike, Brasil og USA.Alexander Sidorkin tar utgangspunkt i Bubers dialogbegrep og drøfter det i forhold til Bourdieus diskusjon om etablering av relasjoner som en utveksling av gaver. Hvilke utfordringer står man overfor når det er den ene parten i hovedsak som gir, og den andre blir satt i en posisjon hvor han må motta? Marta Peres viser at dans ikke bare er en terapeutisk tilnærming, men også en kunstnerisk uttrykksform for mennesker med funksjonshemming. Dominique Guilli forteller hvordan samtalegrupper med barn og unge og tverrfaglig samarbeid bidrar til å støtte den enkeltes livsprosjekt. Oddbjørn Johansen ser på forholdet mellom studenters motivasjon for å bli hjelpere og brukeres ønsker. Karin Ellingsen Aune er opptatt av om individuelle planer og ansvarsgrupper er gode arbeidsmetoder for å realisere det gode liv, eller metoder som bidrar til disiplinering i brukerrollen. Ellen Saur utforsker om kunst og kultur kan være med på å gi mennesker med behov for hjelp i hverdagslivet arenaer der de kan skape fellesskap med større grad av likeverdighet. Bokens redaktører er Ellen Saur og Karin Ellingsen Aune. Ellen Saur er høgskolelektor ved vernepleierutdanninga ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, med fagene pedagogikk og drama/teater. Karin Ellingsen Aune er høgskolelektor i vernepleiefag ved vernepleierutdanninga, Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Forfattere: Utgave: ukjent
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 145
ISBN: 9788215011455 Vekt: 262 g
Forlag: Universitetsforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2007 Veil. pris: 0 kr
[code] [/code]
Salg

Unavailable

Sold Out