Det vurderende øyet: observasjon, vurdering og utvikling i undervisning og v…

Det vurderende øyet

Gyldendal

  • 130 kr

Kommer på lager etter

Det vurderende øyet: observasjon, vurdering og utvikling i undervisning og v…. Hvordan bli en bedre pedagog? Hvis du har erfaring som lærer eller veileder - eller om du i fremtiden ønsker å ha et slikt yrke - er dette et spørsmål du selvsagt har vært opptatt av. I lærer- og veilederutdanning har man lagt vekt på litteraturstudier, øving og refleksjon. Samtlige av disse elementene er nødvendige for å kunne utvikle profesjonalitet som pedagog. Når man ønsker å reflektere over egen praksis kan det imidlertid reises et viktig spørsmål: Hvor godt overblikk har jeg egentlig over hva som skjer i praksis? Hvor godt ser jeg elever, studenter eller andre lærende? Hvor godt ser jeg min egen undervisning eller veiledning? Det er det denne boka handler om - hvordan du som pedagog kan gå frem for å se din praksis bedre. Forfatteren gir en grundig innføring i observasjon som fenomen og metode og redegjør for bruken av bl.a. loggskriving, intervju og spørreskjema. Boka inneholder også et eget kapittel om audio- og video-observasjon. Dessuten drøftes valg av metode, analyse av informasjon og konstruktiv bruk av informasjon som grunnlag for pedagogisk utviklingsarbeid. Etiske overveielser i observasjonsarbeid beslyses også. Det vurderende øyet er skrevet i en konkret og direkte form og inneholder mange eksempler på observasjons- og vurderingsarbeid i undervisning og veiledning. I slutten av hvert kapittel finnes øvelser og refleksjonsoppgaver. Formålet med boka er å gi lærerstudenter, lærere og veiledere en innføring i observasjon og vurdering som et redskap til å utvikle pedagogisk profesjonalitet.

Forfattere: Cato R.P. Bjørndal Utgave: ukjent
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 134
ISBN: 9788205304086 Vekt: 970 g
Forlag: Gyldendal Innbinding:
Utgitt: 2002 Veil. pris: 0 kr
[code] [/code]
Salg

Unavailable

Sold Out