Det tenkende mennesket: filosofi- og vitenskapshistorie med vitenskapsteori

Det tenkende mennesket: filosofi- og vitenskapshistorie med vitenskapsteori

Tapir akademisk forlag

  • 220 kr

Kun 3 igjen

Det tenkende mennesket: filosofi- og vitenskapshistorie med vitenskapsteori. Det tenkende mennesket er en lærebok i filosofihistorie som også gir en innføring i noen utvalgte emner fra vitenskapshistorien og vitenskapsteorien. De fire første delene er i det vesentlige en fremstilling av filosofi og vitenskap fra antikken til 1800-tallet, med spesiell vekt på den naturvitenskapelige revolusjon på 1500- og 1600-tallet. Femte del er særlig fokusert på vitenskapsteoretiske problemstillinger. Den gir en skisse av kvantefysikk og relativitetsteori som en bakgrunn for moderne vitenskapsteori, og tar for seg ulike forsøk på å karakterisere vitenskapelig metode. Her behandles bl.a. hypotetisk-deduktiv metode, og forståelse og forklaring i humanvitenskapene. Et avsluttende kapittel tar opp spørsmål knyttet til makt, verdinøytralitet og vitenskapelig objektivitet. Dagfinn Døhl Dybvig har doktorgrad i filosofi fra NTNU. Han har vært førsteamanuensis ved Universitetet i Nordland og er nå leder for Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU. Magne Dybvig er professor emeritus ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU.

Forfattere: Magne Dybvig, Dagfinn Døhl Dybvig Utgave: 2 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 520
ISBN: 9788251918640 Vekt: 972 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2003 Veil. pris: 499 kr
Salg

Unavailable

Sold Out