Det store skolespranget: en skole for mer læring, mening, mestring og innsats

Det store skolespranget: en skole for mer læring, mening, mestring og innsats

Universitetsforlaget

  • 249 kr

Kommer på lager etter

Det store skolespranget: en skole for mer læring, mening, mestring og innsats. «Det store skolespranget» skisserer en ny måte å organisere skolen på, en helt ny tilnærming til opplæring i grunnskolen uten å gå på akkord med skolens formål og mandat. nnBokens forklaring på hvorfor den nye skoleordningen vil fungere bedre enn den vi har i dag, er samtidig en enkel og intuitiv forklaring på problemer skolen sliter med, med umotiverte elever, uro og atferdsproblemer, mobbing, skolevegring osv. nnForankret i anerkjent psykologisk forskning og velkjente skoledata illustreres poengene gjennom gjenkjennelige praksisfortellinger og eksempler fra skolen. Den nye skolemodellen representerer et paradigmeskifte i forhold til hvilke muligheter skolen kan tilby både elever, lærere, foreldre og samfunnet ellers. Boken peker også på svakheter ved dagens skole- og utdanningsforskning og er dermed også en utfordring til alle som forsker på og ønsker å forstå barn og unges atferd og læring i skolen.nnAlle som ønsker å forstå dagens skole bedre, vil ha glede av denne boken, både skoleforskere og skolepolitikere, lærere og engasjerte foreldre. «Det store skolespranget» har ambisjoner om å bidra med et reelt alternativ til dagens skoleordning og bør være av interesse for alle som ønsker seg en mer motiverende skole med mer læringsglede, læring og mestring og med redusert fare for frafall og nederlag. nnAlexander Meyer begynte som lærer i skolen i relativt voksen alder etter å ha jobbet som selvstendig næringsdrivende i flere år. I skolen har han vært timelærer, kontaktlærer og teamleder. I tillegg har han vært lokallagsleder og hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet, og medlem og leder av Lærerprofesjonens etiske råd. Meyer har de seneste årene publisert flere fagartikler om skolen og har ellers vært en aktiv stemme i skoledebatten.nnn«Meyer skriver fram en ny giv i norsk skole, drevet frem av dem 'på gulvet', av rektor, lærere og elever som sammen danner et verksted for fornyelse av skolen. [...] Boken gir håp om en skole som nå samler seg om den kunnskap og visdom som finnes innenfor dens egne vegger, åpne mot den ytre og indre verden.» nLars Løvlie, Bedre skole nr. 1, 2021.

Forfattere: Alexander Meyer Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 247
ISBN: 9788215041322 Vekt: 401 g
Forlag: Universitetsforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2020 Veil. pris: 0 kr
Kategori: Bøker
[code] [/code]
Salg

Unavailable

Sold Out