Det kvalitative forskningsintervju

Det kvalitative forskningsintervju

Gyldendal

  • 270 kr

Kommer på lager etter

Det kvalitative forskningsintervju. Intervjuer spiller en helt avgjørende rolle i kvalitativ forskning. Denne boken gir en grundig introduksjon til hva det innebærer å utføre en kvalitativ intervjuundersøkelse. I boken veiledes leserne gjennom intervjuundersøkelsens sju faser, nemlig valg av tema, planlegging av selve intervjuet, transkribering, analyse, verifisering og sluttrapportering. Underveis i boken gis innsiktfulle råd om hvordan man best kan ivareta de enkelte fasene i en intervjuundersøkelse. Både de teoretiske og praktiske aspektene ved intervjuet beskrives og diskuteres. Dessuten hvordan intervjuet best kan brukes som et forskningsmessig redskap. Det kvalitative forskningsintervju har siden den kom ut 1997 vært anerkjent som en internasjonal klassiker innen kvalitativ forskning. Denne 3. utgaven er en gjennomrevidert og oppdatert versjon. Blant annet har boken fått ett nytt kapittel (kapittel 5) og diskusjonsbokser.

Forfattere: Svend Brinkmann, Johan Rygge, Tone M. Anderssen, Steinar Kvale Utgave: 3 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 381
ISBN: 9788205463547 Vekt: 707 g
Forlag: Gyldendal Innbinding: Heftet
Utgitt: 2015 Veil. pris: 499 kr
Kategori: Bøker
Salg

Unavailable

Sold Out