Det kommunale laboratorium: teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering

Det kommunale laboratorium: teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering

Fagbokforlaget

  • 180 kr

Kun 1 igjen

Det kommunale laboratorium: teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering. Boken gir en innføring i forskjellige samfunnsvitenskapelige teorier som belyser utviklingstendenser i lokal politikk og organisering. Dagens tendenser er preget av uventede forløp og mange paradokser - for eksempel avtakende valgdeltakelse parallelt med økende kommunale oppgaver og budsjetter, krav om mer ledelse, men minkende handlingsrom for ledere, stadig mer velutbygde lokale partier, men uten en tydelig avspeiling av partiskiller i oppgaveutførelsen og ønsker om mer lokalt selvstyre, men en sterk statlig styring av velferdstilbudene. Boken søker å vise hvordan et utvalg av teoretiske innfallsvinkler kan gi bedre innsikt i og forståelse av disse tendensene. 2. utgave av Det kommunale laboratorium er revidert og oppdatert i lys av nyere norsk og internasjonal forskning på området. Presentasjonene er pedagogisk tilrettelagt og diskuterende. Målgruppene for boken er studenter i høyere utdanning og personer som har sitt virke i kommunene, og som søker analyseredskaper som hjelp for bedre planlegging og styring av utviklingen i sin egen kommune. Boken drøfter blant annet disse sentrale spørsmålene: - Hvor demokratiske er egentlig kommunene? - Hvem har makt i lokalsamfunnet? - Hvor går grensen for det kommunale selvstyret? - Hvordan oppstår innholdet i den lokale politikken? - Hvordan blir politiske vedtak iverksatt? - Hvilken organisasjonsform passer best i ulike omgivelser? - Hvorfor er det så vanskelig å reorganisere? - Finnes det en egen kommunal organisasjonskultur? - Hva slags ledelsesformer passer i en kommune? - Kan fornyelse styres? Det er utarbeidet egne oppgaver som gir tips om hvordan kapitlene kan benyttes som utgangspunkt for egne undersøkelser. Oppgavene finnes på internett: www.fagbokforlaget.no/boker/detkommunalelab/. Harald Baldersheim og Lawrence E. Rose er professorer ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Begge har publisert en rekke arbeider om kommunal politikk og organisering.

Forfattere: Utgave: ukjent
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 328
ISBN: 9788245001921 Vekt: 592 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2005 Veil. pris: 0 kr
Kategori: Bøker
Salg

Unavailable

Sold Out