Det annet kjønn

Det annet kjønn

De norske bokklubbene

  • 290 kr

Kun 1 igjen

Det annet kjønn. Det annet kjønn er den viktigste studie som er skrevet om kvinners plass og roller i ulike samfunn. I boken utarbeidet Simone de Beauvoir en hel teori om hvordan patriarkalsk ideologi gjennomsyrer samfunnet, og skaper en myte om "kvinnelighet" som får kvinner til å se seg selv som Den Andre, som objekter for menn. Hun argumenterer dermed for at kvinners frigjøring også er en forutsetning for menns frigjøring. Beauvoir synliggjør kvinneundertrykkingens tusenårige historie, men hun kritiserer også kvinners eget selvbilde. Boken har ikke mistet sin aktualitet, for selv om formell likestilling eksisterer, drar vi på ideologisk belastede forestillinger om hvordan kvinner skal være, og disse undertrykkende mytene former kvinners forståelse av egne muligheter og ønsker.
Simone de Beauvoirs stil er både lidenskapelig og lærd, ironisk og ærlig - og langt fra noen klagesang. Boken har hatt en enorm betydning siden den utkom i 1949, ikke bare som feministisk kampskrift, men også som filosofisk hovedverk: "Man er ikke født som kvinne - man blir det."

"Den frigjorte kvinnen i dag nekter å stenge seg inne i sin rolle som hunkjønn fordi hun ikke vil lemleste seg selv. Men det er også en lemlestelse å fornekte sitt kjønn. Mannen er et kjønnet menneske; kvinnen er ikke et fullt individ og likeverdig med mannen om ikke hun også er et kjønnet menneske. Å gi avkall på sin kvinnelighet er å gi avkall på en del av sin menneskelighet. (...) Mellom kjønnene kommer det til å oppstå nye kroppslige og følelsesmessige forhold som vi ikke kan tenke oss."
SIMONE DE BEAUVOIR i Det annet kjønn

"Det annet kjønn er det 20. århundres viktigste feministiske tekst fordi den gir filosofisk dybde til kvinners erfaringer. Beauvoirs grunnleggende analyse av hvordan kvinner formes til å oppfatte seg selv som sekundære i forhold til menn, har inspirert kvinner over hele verden til å se sine egne erfaringer i et nytt lys. Det eneste en trenger for å la seg inspirere av denne boken, er et dypt og brennende ønske om frihet. Dette er en tekst som forandrer liv. Jeg snakker av egen erfaring."
Professor TORIL MOI har skrevet det innledende essayet til Det annet kjønn

Oversatt av Bente Christensen

Forfattere: Simeone De Beauvoir Utgave: ukjent
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 0
ISBN: 9788252537444 Vekt: 970 g
Forlag: De norske bokklubbene Innbinding:
Utgitt: 2000 Veil. pris: 0 kr
Salg

Unavailable

Sold Out