Den felleskulturelle skolen

Den felleskulturelle skolen

Universitetsforlaget

  • 260 kr

Kommer på lager etter

Den felleskulturelle skolen. Forfatteren beskriver hvordan det flerkulturelle perspektivet blir en selvfølgelig del av lærernes pedagogiske og didaktiske arbeid. Internasjonalisering av opplæringen, antirasistisk arbeid og samarbeid mellom skole og hjem, er områder som blir tatt opp spesielt. Boka tar også opp den tospråklige opplæringen (herunder særskilt norskopplæring), organisering av opplæringen og sentrale temaer for skoleledere. Revisjonen er faglig oppgradert ut fra nyere forskning innen det flerkulturelle feltet. Boka inkluderer også endringer i lov- og regelverk som innebærer nye føringer for opplæringen. I tillegg er den supplert med flere eksempler på god praksis, hentet fra grunnskoler i Norge, Sverige og Danmark. Boka henvender seg til lærerstudenter, lærere, skoleledere, ansatte i PPT og andre som er opptatt av skolen i det flerkulturelle Norge. An-Magritt Hauge er førsteamanuensis og leder ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Forfattere: An-Magritt Hauge Utgave: 3 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 316
ISBN: 9788215023168 Vekt: 610 g
Forlag: Universitetsforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2014 Veil. pris: 479 kr
Kategori: Bøker
Salg

Unavailable

Sold Out