Deltagende observasjon

Deltagende observasjon

Fagbokforlaget

  • 99 kr

Kun 1 igjen

Deltagende observasjon. Boken gir en grundig introduksjon til deltagende observasjon som samfunnsvitenskapelig metode. Diskusjonen om viktige veivalg i et feltarbeid holdes opp mot ulike vitenskapsteoretiske posisjoner. Det gis mange eksempler fra norsk og internasjonal forskning. Boken drøfter sentrale tema som - skjult vs. åpen deltagelse - observatørrollen vs. deltagerrollen - avstand vs. nærhet - informanter som subjekter vs. objekter Forfatteren tar også opp spørsmål som er viktige for gjennomføringen av et feltarbeid: hvordan få innpass; opparbeiding av tillit; videreutvikling av relasjoner; nedtrapping og avslutning av feltarbeid. Et eget kapittel drøfter forhold knyttet til vurdering av konfidensialitet og personvern. Til slutt blir analyse, teoriutvikling og rapportskriving tatt opp. Katrine Fangen er sosiolog og forsker ved FAFO. Hun har publisert flere artikler i tidsskrift og bøker. Hennes doktoravhandling er en studie av det høyrerekstremistiske miljøet i Norge, basert på deltagende observasjon. Levert av © DnBB AS

Forfattere: Katrine Fangen Utgave: ukjent
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 255
ISBN: 9788276745849 Vekt: 970 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding:
Utgitt: 2004 Veil. pris: 0 kr
Salg

Unavailable

Sold Out