Cosinus R1: oppgavesamling i matematikk

Cosinus R1: oppgavesamling i matematikk

Cappelen

  • 150 kr

Kun 1 igjen

Cosinus R1: oppgavesamling i matematikk. Oppgavesamling som er tilpasset læreplanen for matematikkurset R1. Boka bygger på Sinus 1T og er tilpasset elever i Vg2 på programområdet for realfag og andre elever som vil ha spesiell studiekompetanse. Den er også aktuell for elever som vil studere økonomi. Hva er spesielt med denne boka? I denne boka vektlegger vi arbeidet med den tradisjonelle matematikken. Elevene arbeider videre med algebraen fra 1T. Der vi finner det nødvendig, begynner delkapitlene med en repetisjon av stoff fra 1T før de lærer nytt stoff innenfor samme temaet. Også i funksjonslære, logaritmeregning og sannsynlighetsregning gjør vi det på samme måte: Der det er nødvendig, repeterer vi stoff fra 1T før vi går videre med temaet. Boka inneholder en del klassisk geometri. Her får elevene selv anledning til å gjennomføre matematiske resonnement. I tillegg får elevene grundig opplæring i bruk av dynamisk programvare. Denne programvaren henter elevene gratis fra nettsidene våre. Boka inneholder en del matematiske bevis der elevene får innsikt i matematisk tankegang. Ingen delkapitler starter opp med vanskelige matematiske resonnement, for alle delkapitler begynner med enkle eksempler og oppgaver. Vanskeligere bevis kommer på slutten av delkapitlene og er tydelig merket. Hele boka har en klar og god struktur der eleven gradvis blir ført inn i faget. Gratis fagnettsted for lærere og elever! Det er utviklet et nytt fagnettsted for Sinusverket. Nettstedet følger den samme inndelingen i kapitler og delkapitler som grunnbøkene. Nettstedet inneholder interaktive oppgavesekvenser, frittstående animasjoner, kontrolloppgaver med løsninger til alle kapitlene i alle bøkene, fullstendige løsninger på oppgavene i grunnbøkene o.a. Dette gir alternativ innlæring av lærestoffet, og elevene lærer å bruke digitale verktøy. Nettstedet kan bidra til å gjøre differensieringen enklere. Det er lagt ut passordbelagte lærersider på sinus.cappelen.no.

Forfattere: Finn Hanisch, Tore Oldervoll, Audhild Vaaje, Odd Orskaug, Sigbjørn Hals Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 135
ISBN: 9788202267667 Vekt: 296 g
Forlag: Cappelen Innbinding: Heftet
Utgitt: 2007 Veil. pris: 325 kr
Kategori: Skolebøker Nivå: Påbygging
[code] [/code]
Salg

Unavailable

Sold Out