Begreper i psykiatrisk sykepleie: sykepleiediagnoser, ønsket pasientstatus og sykepleieintervensjoner

Begreper i psykiatrisk sykepleie

Fagbokforlaget

  • 210 kr

Kun 2 igjen

Begreper i psykiatrisk sykepleie: sykepleiediagnoser, ønsket pasientstatus og sykepleieintervensjoner. Boken gir en systematisk fremstilling av psykiatrisk sykepleie som klinisk virksomhet og belyser dette fagområdet på en ny måte gjennom utvalgte begreper fra sykepleieklassifikasjonene NANDA Nursing Diagnoses, Nursing Intervention Classification (NIC) og Nursing Outcome Classification (NOC). Hovedvekten er lagt på intervensjoner og metoder, men relevante problemstillinger av kognitiv, funksjonell og sikkerhetsmessig karakter relatert til pasienter med psykisk lidelse og demens har også en bred plass i boken. Boken egner seg for alle som studerer sykepleie, både på et generalistnivå og et spesialistnivå. Den er også beregnet for sykepleiere i klinikken som et redskap for fagutvikling, for systematisk dokumentasjon av pasientarbeidet og for å utvikle systematiske opplæringsprogrammer for studenter og medarbeidere. I andre utgave er innholdet i boken ikke vesentlig endret med unntak av at sykepleiediagnoser i del 2 og sykepleierintervensjoner i del 3 har fått nye navn som er forenlig med navnene i de norske oversettelsene av NANDA og NIC. I del 2 er det ikke gjort forandringer da NOC-klassifikasjonen foreløpig ikke er oversatt til norsk. Andre utgave har også fått en forbedret innholdsfortegnelse som gjør det lettere å orientere seg i boken. Gunn von Krogh er sykepleier med videreutdanning i psykiatrisk sykepleie og embetseksamen i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har klinisk erfaring fra både medisinske og psykiatriske avdelinger og har lang erfaring fra undervisning i psykiatrisk sykepleie. Hun arbeider nå som høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo, avdeling for sykepleierutdanning.

Forfattere: Gunn von Krogh Utgave: 2 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 272
ISBN: 9788245002980 Vekt: 523 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2005 Veil. pris: 479 kr
[code] [/code]
Salg

Unavailable

Sold Out