Barns livsverden: sosiokulturelle rammer for barns utvikling

Barns livsverden: sosiokulturelle rammer for barns utvikling

Cappelen

  • 220 kr

Kun 2 igjen

Barns livsverden: sosiokulturelle rammer for barns utvikling. Barns livsverden er skrevet for alle som arbeider med og interesserer seg for utviklingspsykologi og pedagogisk psykologi i studiet av barn. I motsetning til den tradisjonelle test- og laboratorieorienterte utviklingspsykologien, fortolkes barns utvikling i denne boken gjennom sosiale, kulturelle og historiske rammer. Karsten Hundeide bruker krysskulturell forskning og antropologisk materiale for å vise at mennesker er meningssøkende og fortolkende vesener og handler rasjonelt på sine egne premisser og innenfor sitt eget kulturelle fellesskap. Hans fortolkende tilnærming til barn tar utgangspunkt i barnets egen opplevelse av sitasjoner og av egne alternativer. Dette perspektivet er viktig fordi det bringer inn de komplekse forholdene som påvirker en persons handlinger og valg. Barns evner og ferdigheter bør derfor ikke måles uten å ta med disse premissene. Barns livsverden: sosiokulturelle rammer for barns utvikling er en ny, oppdatert og sterkt revider utgave av Barns livsverden, en fortolkende tilnærming i studiet av barn fra 1989. Boken sammenfatter mye nytt stoff om sosiokulturell, praksisorientert, diskursiv og fortolkende psykologi.

Forfattere: Karsten Hundeide Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 226
ISBN: 9788202217884 Vekt: 330 g
Forlag: Cappelen Innbinding: Heftet
Utgitt: 2003 Veil. pris: 369 kr
[code] [/code]
Salg

Unavailable

Sold Out