Barnevernrett

Barnevernrett

Universitetsforlaget

  • 220 kr

Kun 1 igjen

Barnevernrett. Barnevernrett gir en bred fremstilling av rettsreglene om barnevern. Forrige utgave av denne boken kom i 2003. Siden forrige utgave kom ut har det kommet to nye kapitler i barnevernloven; - kapittel 7 Saksbehandlingsregler for fylkesnemnda, som trådte i kraft 1 januar 2008 - kapittel 5 A Omsorgssentre for mindreårige, som trådte i kraft 1 juli 2008 Disse kapitlene er omhandlet i boken. Videre trådte ny tvistelov i kraft 1 januar 2008. Lovens kapittel 36 om rettslig overprøving av barnevernssaker er også behandlet. For øvrig er flere av kapitlene i boken betydelig omarbeidet, og kapittel 8 om beviskrav og bevisbyrden er nytt både i form og innhold. Ellers er boken ajourført med ny rettspraksis, lovendringer, forskrifter og rundskriv samt henvisninger til ny litteratur på barnevernrettens område. Målgruppen er jurister som arbeider med barnevernssaker, samt ansatte i barnevernet og studenter som utdanner seg til disse yrkene.

Forfattere: Knut Lindboe Utgave: ukjent
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 357
ISBN: 9788215013329 Vekt: 937 g
Forlag: Universitetsforlaget Innbinding: Innbundet
Utgitt: 2008 Veil. pris: 0 kr
[code] [/code]
Salg

Unavailable

Sold Out