Barnevernloven: Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100 : à jour …

Barnevernloven

Gyldendal

  • 190 kr

Kun 1 igjen

Barnevernloven: Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100 : à jour …. Kommentarene til hver enkelt paragraf utdyper og letter forståelsen av barnevernloven. I bokens innledningskapittel gis det en oversikt over loven. Ved den enkelte paragraf er det avslutningsvis henvist til lovforarbeider, forskrifter, rundskriv, rettspraksis og omtale av paragrafen i juridisk litteratur. Denne boken er et praktisk hjelpemiddel for alle som jobber med barnevern, studenter og andre som ønsker å få veiledning til lovens bestemmelser. Fremstillingen er à jour med lovendringer 15. april og 1. september 2011.

Forfattere: Knut Lindboe Utgave: 7 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 141
ISBN: 9788205416857 Vekt: 223 g
Forlag: Gyldendal Innbinding: Heftet
Utgitt: 2011 Veil. pris: 299 kr
Kategori: Bøker
Salg

Unavailable

Sold Out