Barn på venting: institusjonsarbeid med barn under offentlig omsorg

Barn på venting

  • 180 kr
  • Spar 179 kr


Barn på venting: institusjonsarbeid med barn under offentlig omsorg. Verpe og Engja har skrevet en lærebok i miljøarbeid, med spesielt fokus på de yngre barna som barnevernet overtar omsorgen for og som må flytte i institusjon, enten med eller mot foreldrenes samtykke. Intensjonen i Lov om barneverntjenester av 1992 er at barn skal vokse opp sammen med sine foreldre. Hjelpetiltak i hjemmet brukes derfor i utstrakt grad i barnevernet. Til tross for det må en del barn flytte fra sine foreldre og bo i institusjon for kortere eller lengre tid. Forfatterne er opptatt av hvilke utfordringer det fører med seg, både for barna og personalet. I tillegg belyser Barn på venting institusjonens ideologi, organisatoriske rammer, personalets kompetanse, styrken i tverrfaglig samarbeid og gode samarbeidsrutiner. Forfatterne er spesielt opptatt av at det styrker kvaliteten på institusjonsoppholdet for barn dersom flere yrkesgrupper arbeider godt sammen. Målgrupper for boka er derfor barnevernspedagog-, sosionom-, vernepleier- og førskolelærerstudenter. Boka kan også være nyttig for ansatte i barnevernsinstitusjoner, for saksbehandlere i barneverntjenesten og for fosterforeldre.

Forfattere: Hilde Engja, Anne Marie Verpe Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 132
ISBN: 9788276346466 Vekt: 250 g
Forlag: Høyskoleforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2004 Veil. pris: 359 kr

Vi anbefaler også