Avtaler

Avtaler (3. utgave)

Universitetsforlaget

  • 399 kr

Kommer på lager etter

Avtaler. I AVTALER redegjør forfatteren for kontraktsrettslige grunnprinsipper som avtalefrihet og forutberegnelighet, og behandler avtaleinngåelse, tolking, ugyldighet, lemping og fullmakt/representasjon. I denne tredje utgaven er Høyesteretts styrking av forbrukervernet i Røeggen-dommen fra mars 2013 tatt med. Dommen er ifølge forfatteren et taktskifte fra landets øverste domstol, med større vekt på et ujevnt styrkeforhold mellom partene enn i tidligere rettspraksis rundt avtaleloven § 36. EU-domstolens avgjørelser om forbrukeravtaledirektivet er ytterligere integrert. Norsk praksis må være i samsvar med EU-domstolens tolking av direktivet. Med et stigende antall avgjørelser får denne kilden økende betydning i spørsmålet om avtaler skal settes til side eller endres etter avtaleloven § 36. EUs direktiv om forbrukerrettigheter skal gjennomføres i norsk lov fra juni 2014. Også dette direktivet er integrert.

Forfattere: Johan Giertsen Utgave: 3 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 362
ISBN: 9788215022901 Vekt: 953 g
Forlag: Universitetsforlaget Innbinding: Innbundet
Utgitt: 2014 Veil. pris: 769 kr
Kategori: Bøker
Salg

Unavailable

Sold Out