Atferdsproblemer blant barn og unge: teoretiske og praktiske tilnærminger

Atferdsproblemer blant barn og unge: teoretiske og praktiske tilnærminger

Fagbokforlaget

  • 290 kr

Kun 1 igjen

Atferdsproblemer blant barn og unge: teoretiske og praktiske tilnærminger. Atferdsproblemer er en av de store utfordringene i oppdragerens møte med barn og unge. Det gjelder både i barnehagen, skolen, barnevernet, barne- og ungdomspsykiatrien og fritiden og i hjemmet. I denne boken beskrives de mest aktuelle teoretiske og empiriske tilnærmingene til hvordan atferdsproblemer kan forklares. Her presenteres også konkrete praktiske tilnærminger og strategier til hvordan atferdsproblemer kan reduseres og forebygges på ulike oppvekstarenaer. Strategiene som beskrives, bygger på forskningsbasert kunnskap, og det redegjøres for alt fra multisystemiske til individbaserte tilnærminger. Arbeid med atferdsproblemer bør innebære en kombinasjon av å stoppe uønsket atferd og å lære barn og unge prososial kompetanse. Atferdsproblemer blant barn og unge er beregnet for videreutdanning innen pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, lærerutdanning og ulike sosialfag, men boken henvender seg også til praktikere som i sitt daglige arbeid møter barn og unge som viser problematisk atferd. Thomas Nordahl er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark og leder for Senter for praksisrettet utdanningsforskning. Mari-Anne Sørlie er forsker ved Atferdssenteret, Universitetet i Oslo. Terje Manger, dr.philos, er professor ved Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen. Arne Tveit, cand.polit, er rådgiver ved Midt-Norsk Kompetansesenter for Atferd (MKA).

Forfattere: Arne Tveit, Terje Manger, Mari-Anne Sørlie, Thomas Nordahl Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 296
ISBN: 9788245001198 Vekt: 575 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2005 Veil. pris: 455 kr
Kategori: Psykologi
[code] [/code]
Salg

Unavailable

Sold Out