Arveloven: kommentarutgave

Arveloven: kommentarutgave

Universitetsforlaget

  • 450 kr

Kommer på lager etter

Arveloven: kommentarutgave. Boken inneholder grundige henvisninger til alle relevante rettskilder for hver enkelt paragraf i arveloven. All rettspraksis av interesse er tatt med, både trykte og utrykte dommer og rettspraksis fra den tidligere arvelovs tid som fortsatt har betydning.Korte referat av en stor del av dommene gjør det mulig å skaffe seg rask oversikt over de faktiske forhold i sakene og de faktorer domstolene har lagt vekt på i sine avgjørelser. Boken inneholder utførlige henvisninger til relevant norsk juridisk teori samt nyere dansk teori. Litteraturregister, loveregister, domsregister og stikkordregister bidrar til å gjøre boken til et praktisk og verdifullt hjelpemiddel for alle som skal behandle arvetvister eller som har behov for klarhet i hvordan lovens bestemmelser skal forstås og anvendes. Denne boken er også tilgjengelig i ajourført utgave på kommentarutgaver.no, Universitetsforlagets digitale juridiske bibliotek. Tjenesten er fullt søkbar og knyttet opp mot LovdataPro. For mer informasjon og bestilling av gratis prøvetilgang, se kommentarutgaver.no.

Forfattere: Peter Hambro Utgave: 4 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 669
ISBN: 9788215010410 Vekt: 995 g
Forlag: Universitetsforlaget Innbinding: Innbundet
Utgitt: 2007 Veil. pris: 799 kr
Kategori: Bøker
Salg

Unavailable

Sold Out