Arbeidstakeres opphavsrett: den ulovfestede hovedregelen om overgang av oppha…

Arbeidstakeres opphavsrett: den ulovfestede hovedregelen om overgang av opphavsrett

Universitetsforlaget

  • 299 kr

Kun 2 igjen

Arbeidstakeres opphavsrett: den ulovfestede hovedregelen om overgang av oppha…. Boken er en fremstilling av den ulovfestede hovedregelen om overgang av opphavsrett til åndsverk skapt i arbeidsforhold. Den søker først og fremst å klarlegge de konkrete momentene som inngår i vurderingen av hvilke opphavsrettigheter en arbeidstaker overdrar til arbeidsgiveren der arbeidsavtalen ikke gir et klart svar, og hvilken vekt de ulike momentene kan tillegges.Arbeidstakeres opphavsrett er et tema som ikke er lovregulert i generell form (bare mht datamaskinprogrammer), men svært mange yrkesgrupper berøres av avhandlingens tema. Journalister, Tv-medarbeidere, fotografer, ingeniører, arkitekter, forskere, industridesignere, kartografer, ansatte i reklamebransjen og kunst- og håndverksindustrien og databasefrembringere er eksempler.Temaet syntes å få stadig økende praktisk betydning, og har ikke tidligere vært gjenstand for separat behandling i norsk juridisk litteratur. Fremstillingen er egnet både for privat og offentlig sektor, herunder blant annet ansatte opphavsmenn, arbeidsgivere, organisasjoner og jurister som behandler disse spørsmålene.

Forfattere: Bernhard Vigen Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 136
ISBN: 9788215000794 Vekt: 210 g
Forlag: Universitetsforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2001 Veil. pris: 509 kr
[code] [/code]
Salg

Unavailable

Sold Out