Arbeidsbok til det syke mennesket: 25 sykehistorier, studiespørsmål, studie- og svarveiledning

Arbeidsbok til det syke mennesket

  • 130 kr
  • Spar 139 kr


Arbeidsbok til det syke mennesket: 25 sykehistorier, studiespørsmål, studie- og svarveiledning. Her kan studentene teste sine kunnskaper i sykdomslære og sykepleie. Arbeidsbok til Det syke mennesket inneholder 25 historier som er typiske i en sykepleiehverdag. Gode kunnskaper om sykdomslære er nødvendig i moderne sykepleie. Men det er ikke nok å bare «ha» kunnskapene. De må også brukes riktig i de ulike situasjonene en sykepleier vil møte i sitt arbeid. I dag kreves dette like mye i kommunehelsetjenesten som på sykehuset. Hver av de 25 oppgavene innledes med en historie hentet fra kommunehelsetjenesten eller en sykehusavdeling. Etter arbeidet med selve historien, er det foreslått å lese de oppgitte lærebokavsnittene i Det syke mennesket. Det er så laget kortere faktaspørsmål og spørsmål til diskusjon for hver oppgave. Her kreves det både forståelse og vurderingsevne. Bak i boka er det resymert relevant lærebokstoff til alle diskusjonsoppgavene. Temaene i oppgavene er valgt etter kapitlene i Det syke mennesket, og sykehistoriene beskriver realistiske hverdagssituasjoner. I boka er det også oversikter over hvilke temaer og lærebokavsnitt som tas opp i de enkelte oppgavene. Boka egner seg til bruk i sykepleiestudiets sykdomslære og for dem som vil repetere sykdomslære etter studiet. Den kan også brukes av lærere som trenger ideer og eksempler til undervisningen.

Forfattere: Øystein Ringstad Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 143
ISBN: 9788279501244 Vekt: 472 g
Forlag: Akribe Innbinding: Heftet
Utgitt: 2008 Veil. pris: 269 kr

Vi anbefaler også