Ansvar i barnevern : om handlingsrom i den kommunale barnevernstjenesten

Ansvar i barnevern : om handlingsrom i den kommunale barnevernstjenesten

Gyldendal

  • 220 kr

Kun 1 igjen

Ansvar i barnevern : om handlingsrom i den kommunale barnevernstjenesten. Hva innebærer det å påta seg et ansvar for utsatte barn og unge i den norske velferdsstaten, og hvilket handlingsrom har ansatte i barnevernet til å påta seg dette ansvaret? Barnevernsarbeidere i det kommunale barnevernet har etter barnevernloven ansvaret for at barn og ungdom får «nødvendige tiltak og tjenester når behov for hjelp oppstår». Dette ansvaret innebærer et svært sammensatt og komplekst samfunnsmandat. Randi Kroken plasserer i denne boka barnevernsarbeideres ansvar inn i en større sammenheng og viser hvordan ansvar for å utføre godt barnevernfaglig arbeid på et kommunalt førstelinjetjenestenivå blir påvirket av velferdsstatens styring på et makronivå. Delvis skjulte handlingsbetingelser som er avgjørende for å kunne realisere ansvar for barn og unge, løftes fram og drøftes. Boka, som bygger på forfatterens doktoravhandling Forvandling av ansvar. En utvidet casestudie av barnevernsarbeideres handlingsbetingelser i velferdsstaten fra 2012, gir teoretiske analyseverktøy til å belyse ansvar som fenomen. I tillegg gir den innsikt i velferdsstatens virkemåter. Dette kan bøte på noe av det praksissjokket som mange studenter opplever etter endt utdanning. Studenter i profesjonsutdanninger er derfor en hovedmålgruppe.

Forfattere: Randi Kroken Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 118
ISBN: 9788205483071 Vekt: 209 g
Forlag: Gyldendal Innbinding: Heftet
Utgitt: 2015 Veil. pris: 289 kr
Kategori: Kvalifikatorer: geografi
[code] [/code]
Salg

Unavailable

Sold Out