Anders Sandøe Ørsted

Anders Sandøe Ørsted og Den norske straffeloven av 1842

Akademisk publisering

  • 160 kr

Kommer på lager etter

Anders Sandøe Ørsted og Den norske straffeloven av 1842. Anders Sandøe Ørsted (1778-1860) var Danmarks fremste jurist i første halvdel av 1800-tallet. Etter bruddet mellom Danmark og Norge i 1814 fortsatte Ørsted å kommentere rettsutviklingen i Norge i sine håndbøker og tidsskrifter. Hans store engasjement for og innflytelse på norsk rett er derfor godt kjent. I denne kildeutgaven utgir vi et Ørsted-skrift som tidligere ikke har vært publisert, nemlig Ørsteds innspill til en ny norsk kriminallov fra sommeren 1831. Ørsteds kommentarer, lovutkastet fra den norske lovkommisjonen, relevante kapitler fra 1842-straffeloven samt 1799-trykkefrihetsforordningen, som Ørsted la stor vekt på, gis ut som en del av arbeidet innen det tverrfaglige og nordiske forskningsprosjektet «Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900» knyttet til UiO: Norden-programmet ved Universitetet i Oslo. Hilde Sandvik drøfter innledningsvis hvordan Ørsteds notat kan brukes som kilde til grenseoppgangen straffeloven gjorde mellom tillatelige og utillatelige ytringer.

Forfattere: Utgave: ukjent
Språk: Dansk Sidetall: 196
ISBN: 9788281520479 Vekt: 970 g
Forlag: Akademisk publisering Innbinding: Heftet
Utgitt: 2017 Veil. pris: 0 kr
[code] [/code]
Salg

Unavailable

Sold Out