Å samtale seg til kunnskap: sosiokulturelle teorier om barns læring om spr

Å samtale seg til kunnskap

Fagbokforlaget

  • 160 kr

Kommer på lager etter

Å samtale seg til kunnskap: sosiokulturelle teorier om barns læring om spr. Denne boken tar opp sosiokulturelle teorier om hvordan barn lærer språk i dagligdagse aktiviteter og språklige interaksjoner med voksne og andre barn. Det understrekes hvor viktig det er for barns læring om språk og omgivelsene at førskolelærere både følger opp barnas initiativ til samtale og inviterer barna til samtale. Boken handler om hvordan barn lærer om omgivelsene, om seg selv og om andre mennesker gjennom samtaler. Språk og samtaler representerer sentrale redskaper for læring. Ved hjelp av ord kan vi dele erfaringer og tanker med hverandre, og ordene hjelper oss å ordne og systematisere våre egne erfaringer. I barnehagen foregår det samtaler hele dagen. De fleste er spontane, ikke-planlagte samtaler, som kan være fortellende, beskrivende, forklarende eller lekende. Disse samtalene utgjør antakelig den mektigste læringsarenaen i barnehagen, men får gjerne liten pedagogisk oppmerksomhet. Liv Gjems er førskolelærer, cand.paed. og dr.polit. Hun arbeider som førsteamanuensis ved Høgskolen i Vestfold, og leder for tiden et treårig prosjekt om barns læring om språk og gjennom språk, finansiert av Norges forskningsråd. Gjems har tidligere utgitt Hva lærer barn når de forteller? Barns læringsprosesser gjennom narrativ praksis (2007) og sammen med Thorleif Bugge Time-out! Bilder fra nye pedagogiske landskap (1998).

Forfattere: Liv Gjems Utgave: 1 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 163
ISBN: 9788245007916 Vekt: 325 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2009 Veil. pris: 349 kr
[code] [/code]
Salg

Unavailable

Sold Out