Å gripe fortida : innføring i historisk forståing og metode

Å gripe fortida

Samlaget

  • 199 kr

Kommer på lager etter

Å gripe fortida : innføring i historisk forståing og metode. Innføring i historisk forståing og metode, revidert utgåve Kva for innsikt om fortida er det historikarane søkjer? Og korleis går dei fram for å nå denne innsikta og skape meiningsfulle framstillingar av det fortidige? Dette er to av problemstillingane som forfattarane tek opp i denne innføringsboka i historisk forståing og metode. I denne revisjonen er det komme til ein del om munnlege kjelder og bilete. Forfattarane syner mangfaldet i kunnskapen om fortida og arbeidsmåtane som kan brukast for å gripe henne. Dei tek føre seg alle delar av forskingsprosessen, val av problemstilling og avgrensing, metodiske innfallsvinklar i arbeidet med kjelder og, ikkje minst, den rolla teoriane har i slikt arbeid. Boka viser korleis ein kan forklare hendingar og prosessar historisk, samstundes som ho legg vekt på at historiefaget sjølv nettopp må forståast historisk. Emna, metodane og perspektiva har endra seg over tid, samstundes som mykje av det gamle historiefaget pregar måten historikarar arbeider på i dag.

Forfattere: Svein Atle Skålevåg, Teemu Ryymin, Astri Andresen, Sissel Rosland Utgave: 2 utg.
Språk: Norsk (Nynorsk) Sidetall: 238
ISBN: 9788252186635 Vekt: 520 g
Forlag: Samlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2015 Veil. pris: 379 kr
Salg

Unavailable

Sold Out