Sinus 2P: lærebok i matematikk for Vg2 : studieforberedende program

Sinus 2P: lærebok i matematikk for Vg2

Cappelen Damm

  • 330 kr

Kun 3 igjen

Sinus 2P: lærebok i matematikk for Vg2 : studieforberedende program. 2011-utgaven av Sinus 2P er tilpasset gjeldende eksamensordning for fagene 1P og 2P. Ny utgave av boka kommer våren 2014. Elevene trenger ikke i samme grad repetere stoffet fra 1P. Det er dermed lagt mer vekt på det spesielle stoffet i faget 2P. Stoffet om tallsystemer, statistikk og matematiske modeller er utvidet i 2011-utgaven. Her er flere eksempler og oppgaver, og vi har tatt inn noe helt nytt stoff. I teoridelen av boka brukes regneark til statistikk. Elevene lærer å lage egne regneark i tillegg til at de finner ferdige ark på Sinussidene på nettet. Til regresjon og graftegning bruker vi GeoGebra. Alt stoffet om den grafiske lommeregneren finnes bak i boka. Komponenter lærebok med teoridel og oppgavedel elevnettsted, gratis lærernettstedet Omkring Sinus, gratis lisens via cdu.no Læreplanendringer juni 2013 2011-utgaven av Sinus 1P kan benyttes skoleåret 2013/14 da vi legger nytt stoff/delkapitler som er kommet inn i læreplanen på fagnettstedet til Sinus. Her finner du også en oversikt over stoff som går ut av læreplanen. Ny utgave av boka kommer våren 2014. Fagnettsted for lærere og elever følger den samme inndelingen i kapitler og delkapitler som grunnboka. Nettstedet inneholder interaktive oppgavesekvenser, frittstående animasjoner, kontrolloppgaver med løsninger til alle kapitlene i alle bøkene, fullstendige løsninger på oppgavene i grunnbøkene o.a. Dette gir alternativ innlæring av lærestoffet, og elevene lærer å bruke digitale verktøy. Nettstedet kan bidra til å gjøre differensieringen enklere.

Forfattere: Finn Hanisch, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Tore Oldervoll, Sigbjørn Hals Utgave: 2 utg.
Språk: Norsk (Bokmål) Sidetall: 282
ISBN: 9788202345167 Vekt: 730 g
Forlag: Cappelen Damm Innbinding: Innbundet
Utgitt: 2011 Veil. pris: 625 kr
[code] [/code]
Salg

Unavailable

Sold Out