Å lykkes med elevvurdering

Å lykkes med elevvurdering

  • 199 kr


Å lykkes med elevvurdering. Hva trenger du som lærer å vite om elevvurdering?De siste ti årene har elevvurdering fått økt oppmerksomhet i skolen, både nasjonalt og internasjonalt. Det forventes at lærere skal gjennomføre, tolke og bruke resultater fra nasjonale prøver, samtidig som de skal beherske en daglig undervisningspraksis som involverer vurdering for læring i klasserommet.Skolen er en del av et kvalitetssystem hvor politisk nivå studerer elevresultater i et internasjonalt perspektiv gjennom komparative studier som TIMSS, PIRLS og PISA. Kommuner ansvarliggjør lærere for elevenes resultater i større grad enn tidligere.Denne boka gir et overblikk over ulike former for elevvurdering, med utgangspunkt i ulike forskningsstudier fra blant annet Norge, Irland og England som forfatteren har ledet og/eller deltatt i.Boka er skrevet med tanke på hva som kan være viktig kunnskap for lærere og studenter i arbeid med å sikre en rettferdig elevvurdering, og tar derfor også opp temaer som bruk og misbruk av vurderingsdata og vurdering sett fra elevenes perspektiv.Therese Nerheim Hopfenbecker Director for Oxford University Centre for Educational Assessment (OUCEA) ved Universitetet i Oxford. Hopfenbeck leder to store forskningsprosjekt ved OUCEA, Assessment for Learning in Africa (2016 2019) og PIRLS for Teachers (2015 2016). Hun er også nasjonal forskningsleder for Englands deltakelse i PIRLS 2016.

Forfattere: Therese N. Hopfenbeck Utgave: ukjent
Språk: Norsk (bokmål) Sidetall: 205
ISBN: 9788245016888 Vekt: 970 g
Forlag: Fagbokforlaget Innbinding: Heftet
Utgitt: 2016 Veil. pris: 0 kr

Vi anbefaler også